Kullanıcı deneyimi bir kullanıcının herhangi bir ürün veya hizmet ile yaptığı etkileşimlerdir. Marka Canavarı, şirketin beklentilerini ve ihtiyaçlarını belirleyerek işe koyulur. Kullanıcı için en verimli, kullanımı en kolay ve çok yönlü deneyimi tespit eder ve bu bağlamda tasarım ile veriyi, estetik ile insan davranışı dinamiklerini ele alarak yorumlar. Konsept ve fikir aşamasından başlayarak, wireframe, prototipleme, kullanıcı testi ve valide etme aşamasına kadar tüm tasarım sürecini ekipteki uzman görsel tasarımcılar, UX tasarımcılar yapmaktadır. Mobil uygulamanın kullanılabilirliği açısından baştan sona kullanıcının ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanıp tasarlanır. Kullanılabilirlik ve kullanıcı merkezli mobil uygulama UX tasarım projesi oluşturmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.